Bericht geplaatst op:    24 nov 2022

De stikstofproblematiek vraagt dringend om een krachtige, samenhangende en vastberaden aanpak na jarenlang pappen en nathouden.

Met het uitgebrachte stikstofrapport “Wat wel kan”, opgesteld door dhr. Remkes, is zowel de problematiek als oplossingsrichting (opnieuw) weliswaar benoemd maar daarmee zeker niet opgelost.

Tijdens een themasessie “Landbouw Anders”, op woensdag 30 november, zullen een drietal sprekers hun visie geven op een toekomstgerichte landbouw in Drenthe

Voorzitter van BoerenNatuur, Alex Datema, één van de gesprekspartners van Remkes tijdens het opstellen van het stikstofrapport zal toelichten wat hij verstaat onder natuur-inclusieve landbouw.

Daarnaast zal Mariska Pater als voorzitter van Herenboeren Assen, welke deel uitmaakt van Herenboeren Nederland, uiteenzetten wat nodig is om te kunnen starten met een natuur gedreven coöperatieve Herenboerderij. Maar ook welke ondersteuning kan worden geboden.

Vervolgens zal Bouchra Zouine, kandidaat statenlid verkiezingen Provinciale Staten, ingaan op de visie van D66 op de toekomst voor landbouw in Drenthe.

Deze openbare themabijeenkomst wordt georganiseerd, samen met de D66-fractie gemeenteraad Emmen, door D66 afdeling Zuid-Oost Drenthe en vindt plaats:

woensdag 30 november

in Hotel-Restaurant Ten Cate, Noordbargerstraat 44, Emmen

aanvang 20:00 uur.

< Ga terug naar overzicht