Enquête Dorpsvisie Schoonoord         

Beste dorpsgenoot en inwoner van ons mooie Schoonoord. Door een reeks van gevoerde gesprekken met onze gemeente over o.a. woon-, omgevings- en ondernemersbeleid, waren wij tot de conclusie gekomen dat wij voor Schoonoord een plan wilden schrijven met daarin onze visie en wensen op een duidelijke tijdlijn.

Samen met alle verenigingen van Schoonoord zijn wij van mening dat dit plan of deze visie van onze bewoners zelf moet zijn en gedragen moet worden door de meerderheid. Om die reden hebben wij een enquête samengesteld waarmee we u in de gelegenheid hebben willen stellen om inspraak te hebben op de leefbaarheid, ontwikkelingen en activiteiten van uw Schoonoord.

We hebben uw mening gevraagd over de leefbaarheid in Schoonoord. U heeft elk onderwerp kunnen kiezen om daar uw mening over te geven. U hoefde zich niet te beperken tot de voorbeelden maar om u een beetje op weg te helpen, gaven we een paar voorbeelden van onderwerpen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid;

De beschikbaarheid van woningen in Schoonoord, de beschikbaarheid van woningen speciaal voor jongeren; de kwaliteit van het openbaar vervoer, de winkels in Schoonoord, de medische voorzieningen, de verkeersituatie in het dorp, snelheid, veiligheid, cultuur en vrijetijdsbesteding.

Deze enquête is massaal ingevuld, dank daarvoor. Uw bijdrage en betrokkenheid is heel belangrijk, daarom zullen we zeker gehoor geven aan uw wens om voor vraagstukken, die zich mogelijk in de toekomst zullen aandienen, wederom met een enquête zullen benaderen.

bestuur DBS (Dorpsbelang Schoonoord).