Wat de OVS doet

Wat zijn de taken van de Ondernemers Vereniging Schoonoord?

 1. 1. Onderlinge contacten van de leden bevorderen.
  1. a. Bedrijfsbezoeken
  2. b. Inloopavonden
  3. c. Ledenvergadering met een gezellig samen zijn
  4. d. Verstrekken van informatie aan de leden, verstuurd door de gemeente of derden.
 2. 2. Het financieel mogelijk maken van de intocht van Sinterklaas en het opzetten van de bijbehorende sinterklaas actie met het beschikbaar stellen van de prijzen.
 3. 3. Onderhoud en eventueel uitbreiden van de feestverlichting en de financiële tegemoetkoming in de kosten van de verlichting.’
 4. 4. Het regelen en bekostigen van de muziek, tijdens de feestdagen aan de tramstraat.
 5. 5. Ondersteuning van de zomermarkten met onderzoek naar uitbreiding met bijv. markt op Hemelvaart, Kerstmarkt en Koningsdagontbijt.
 6. 6. Verzorgen van toeristische informatie aan onze toeristen, via Tourist Info bij Ideeja en andere ondernemers. Contacten met Toreco (gemeente Coevorden).
 7. 7. Externe contacten onderhouden met o.a. de gemeente Coevorden, samen met Dorpsbelang Schoonoord, over MFC/MFA en wonen en overige voorzieningen.
 8. 8. Meebeslissen met het Dorpsbudget.