Bestuur Ondernemers Vereniging

Voorzitter: Harry Wilting ovs.voorzitter@schoonoord.nl
Vice-voorzitter: Jan Kroeze
Secretaris: Ko ter Veen
Penningmeester: Hilda de Lange
Bestuurslid: Jan Venema
Bestuurslid: Carla Grasdijk
Bestuurslid: Saskia Kiers
Notuliste: Bianca Venema ondernemersvereniging@outlook.com

 

Taakverdeling van de bestuursleden / contactpersonen

Harry Wilting Externe contacten
Hilda de Lange Financiën en Inkopen voor Sinterklaas actie
Jan Kroeze Sinterklaas commissie, folders en advertenties voor Sinterklaas, Bedrijfsbezoeken
Jan Venema Dorpsbudget, Feestverlichting en projectgroep
Carla Grasdijk Tourist Info/ Toreco
Saskia Kiers Activiteitencommissie
Bianca Venema Notulen van vergadering maken/Debiteuren/ Sinterklaas inkopen
Ko ter Veen I.v.m. wereldreis afwezig, zijn taken, zijn verdeeld over de andere leden.