We hebben als dorpsbelang de bewoners van Schoonoord gevraagd hoe zij de toekomst zien op de volgende punten:

  1. Energie/warmte
  2. Duurzaamheid/milieu
  3. Ondernemersklimaat
  4. Cultuur
  5. Wonen/leefbaarheid
  6. Sport en recreatie

Een enquêteformulier is ingevuld met vragen die betrekking hebben op deze 6 punten. Deze enquête heeft ook als doel bij de gemeente Coevorden kenbaar te maken wat onze (Schoonoord) visie is voor de toekomst, en wat wij daarvoor nodig hebben om dat te realiseren.

Veel bewoners hebben het formulier ingevuld (totaal 152). De resultaten zijn op deze site (onder Nieuws) terug te lezen. We kunnen met deze gegevens de volgende stap zetten, dank aan een ieder die hieraan heeft meegewerkt!