Vereniging Dorpsbelang Schoonoord heeft vanuit het leaderproject (vijf-punten plan) een (hernieuwde) start gemaakt voor een papieren dorpskrant, om zo de bewoners van Schoonoord (maar ook daar buiten) te informeren over wat er speelt in hun dorp.
De krant wordt mede gevuld en opgesteld door een redactie, die de informatie verkrijgt via o.a. bewoners, ondernemers, randdorpen,  gemeente, verenigingen en dorpsbelang zelf.

De redactie bestaat uit:

  • * Alie Kuper (redactie/fotografie)
  • * Martha Marjenburgh (redactie)
  • * Roberto di Tolve (eindredactie/vormgeving)
  • * Miranda Heemskerk (fotografie)

Wilt u ook wat geplaatst hebben in de dorpskrant, editie april/mei 2024, dat kan!, kopij kan ingeleverd worden
tot 20 maart a.s..

Stuur uw kopij naar redactie.dbs@schoonoord.nl  of breng het langs bij de redactie:  Kerklaan 30 Schoonoord.
In principe wordt alles geplaatst, mits er voldoende ruimte is (meestal komt de krant in 28 pagina’s) en het moet natuurlijk geschikt zijn.
Mocht er onverhoopt iets niet juist zijn in uw kopij of het wordt doorgeplaatst in een volgende editie, dan brengt de redactie u daar van op de hoogte. Berichten van bedrijven en/of verenigingen met een PR inhoud beschouwen wij als “advertorial” en brengen daarom per publicatie €50,- in rekening.

Ook adverteren kan in het krantje. Hiervoor gelden speciale tarieven. Ook kunt u doorgeplaatst worden op de website.
De oplage is 1500 tot 1700 exemplaren en komt 6x per jaar uit. Met verspreiding in Schoonoord, Odoornerveen, Wezuperbrug, Kibbelveen en de Kiel.
De kosten* hiervan bedragen:

Hele pagina € 390
Halve pagina € 235
Kwart pagina € 190

*) Als wij een advertentie voor u moeten maken dan wordt éénmalig €20,- in rekening gebracht.

Vraag naar de mogelijkheden! Dit kan via redactie.dbs@schoonoord.nl 

De winnaar van de puzzel in het krantje ontvangt een prijs, aangeboden door Schoonoordse Bessen.

Bekijk hier de laatste edities door erop te klikken: 

 

Oudere edities van het krantje vind je door op de onderstaande jaartallen te klikken:

2024 2023 2022 2021 2020 2019