Het Dorpsbudget wordt door de gemeente Coevorden aan de dorpsvertegenwoordigers (in Schoonoord Dorpsbelangen) verstrekt om initiatieven vanuit het dorp die door de dorpsbewoners worden ingediend en uitgevoerd financieel te ondersteunen.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Dorpsbelang Schoonoord. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Schoonoord kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Dorpsbelang Schoonoord verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. De werkgroep Dorpsbudget ontwikkelt het proces van deelname. Onderstaand leest u hoe dit voor 2024 is vastgelegd.

 

VERPLICHTINGEN
1. Alle inwoners van Schoonoord kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding.
2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen
3. Deze verantwoording dient Dorpsbelangen Schoonoord naar de Gemeente te zenden.

Aangepast reglement Dorpsbudget

Vanaf het jaar 2024 zijn de eisen die aan het toekennen van het dorpsbudget worden gesteld aangepast naar onderstaande;

Er wordt jaarlijks een bedrag á € 3.000,- gereserveerd voor onderhoud aan eerder toegekende aanvragen.

Aanvragers welke entree vragen voor activiteiten kunnen vanaf 2024 ook een aanvraag doen.

Aanvragen dienen voor en door dorpsbewoners uitgevoerd te worden.

Aanvragers mogen niet vaker dan 3 jaar achtereen een aanvraag indienen. Wanneer men 3 jaar op rij een aanvraag heeft ingediend en deze is gehonoreerd, mogen zij de daaropvolgende 2 jaren geen aanvraag indienen.

Eerder ingediende aanvragen betreffende exploitatiekosten van toepassing op verenigingen werden afgekeurd, vanaf heden kunnen deze aanvragen ingediend worden.

Er wordt een maximum bedrag per aanvraag gehanteerd van € 2.500,- zodat er meerdere aanvragen gehonoreerd kunnen worden.

 

SPELREGELS

1. Aanvragen kunnen tot 12 maart 2024 worden online worden ingediend of via AANVRAAG DORPSDBUDGET SCHOONOORD 2024
Bijlage/offerte als jpg, png, pdf, Excel of Word bestand meezenden.

2. Er wordt door de werkgroep gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de volgende eisen:

De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners.

Uitvoering wordt door aanvragers zelf geregeld en er dient een begroting te zijn.

 

In de PLUS kan van 1 tot 30 april schriftelijk worden gestemd.
Ook is digitaal stemmen in deze periode mogelijk op onze website of via het downloaden en inleveren van het
Stemformulier Dorpsbudget.

Voor de uitgebreide overzicht van de toegekende aanvragen klik hier

De werkgroep Dorpsbudget bestaat uit 3 personen:

Dorpsbelangen Schoonoord: Dineke Wever
Ondernemersverening Schoonoord:
Co Ter Veen
DAS: Geke Elving

stuur de aanvraag of het stemformulier, na invullen naar: dorpsbudget@schoonoord.nl

Schoonoord verdeelt het Dorpsbudget

Zoals hierboven aangegeven heeft het dorp Schoonoord de beschikking over een Dorpsbudget.
Dit budget is bedoeld voor de inwoners van Schoonoord en zal ook met instemming van deze inwoners verdeeld worden. Het budget voor 2023 is €20.000. Het Dorpsbudget wordt verstrekt om initiatieven vanuit het dorp, die door de dorpsbewoners worden ingediend en uitgevoerd, financieel te ondersteunen.

U als bewoner heeft hierin de eindstem. Middels het stemformulier kunt u aangeven of u voor of tegen een aanvraag bent. Dit stemformulier kunt u tot 30 april  inleveren bij de Plus in Schoonoord. Wilt u met meerdere gezinsleden stemmen? Op www.schoonoord.nl/schoonoord/dorpsbudget kunt u het stemformulier invullen en printen.

Na de stemronde gaat de werkgroep Dorpsbudget de stemmen tellen en zullen de gelden in mei verdeeld worden. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte via de site Schoonoord.nl en zal er in de volgende dorpskrant aandacht aan worden besteed.