Het Dorpsbudget wordt door de gemeente Coevorden aan de dorpsvertegenwoordigers (in Schoonoord Dorpsbelangen) verstrekt om initiatieven vanuit het dorp die door de dorpsbewoners worden ingediend en uitgevoerd financieel te ondersteunen.

Het Dorpsbudget wordt jaarlijks bij de gemeente aangevraagd door Dorpsbelang Schoonoord. Het budget komt beschikbaar als subsidie onder de voorwaarde dat alle inwoners van Schoonoord kunnen meebeslissen over de besteding ervan. Over die besteding legt Dorpsbelang Schoonoord verantwoording af aan de inwoners en aan de gemeente. De werkgroep Dorpsbudget ontwikkelt het proces van deelname. Onderstaand leest u hoe dit voor 2022 is vastgelegd.

 

VERPLICHTINGEN
1. Alle inwoners van Schoonoord kunnen ideeën aandragen en kunnen meebeslissen over de besteding.
2. Over gerealiseerde ideeën dienen de uitvoerders verantwoording af te leggen
3. Deze verantwoording dient Dorpsbelangen Schoonoord naar de Gemeente te zenden.

 

SPELREGELS

1. Aanvragen kunnen tot 13 maart 2022 worden ingediend via aanvraag aanvraag-Dorspbudget-Schoonoord-2022

2. Er wordt door de werkgroep gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de volgende eisen:

De leefbaarheid wordt aantoonbaar verbeterd, voor het hele dorp of groepen bewoners.

Uitvoering wordt door aanvragers zelf geregeld en er dient een begroting te zijn.

 

In de COOP kan van 29 maart tot 17 april schriftelijk worden gestemd.
Ook is digitaal stemmen in deze periode mogelijk op onze website:
stemformulier Dorpsbudget.

De werkgroep Dorpsbudget bestaat uit 3 personen:

Dorpsbelangen Schoonoord: Dineke Wever
Ondernemersverening Schoonoord: Jan Venema
DAS: Geke Elving

stuur de aanvraag of het stemformulier, na invullen naar: dorpsbudget@schoonoord.nl

Schoonoord verdeeld het Dorpsbudget

Zoals hierboven aangegeven heeft het dorp Schoonoord de beschikking over een Dorpsbudget.
Dit budget is bedoeld voor de inwoners van Schoonoord en zal ook met instemming van deze inwoners verdeeld worden. Het budget voor 2022 is €20.000. Het Dorpsbudget wordt verstrekt om initiatieven vanuit het dorp, die door de dorpsbewoners worden ingediend en uitgevoerd, financieel te ondersteunen.

U als bewoner heeft hierin de eindstem. Middels het stemformulier kunt u aangeven of u voor of tegen een aanvraag bent. Dit stemformulier kunt u tot 17 april  inleveren bij de Coop in Schoonoord. Wilt u met meerdere gezinsleden stemmen? Op www.schoonoord.nl/schoonoord/dorpsbudget kunt u het stemformulier invullen en printen.

Na de stemronde gaat de werkgroep Dorpsbudget de stemmen tellen en zullen de gelden voor 1 mei verdeeld worden. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte via de site Schoonoord.nl en zal er in de volgende dorpskrant aandacht aan worden besteed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail