Bericht geplaatst op:    1 feb 2023

Inwoners van de gemeente Coevorden met een inkomen tot maximaal 120%
van het sociaal minimum die bekend zijn bij de gemeente, ontvangen vóór 1
maart 2023 automatisch een voorschot van 500 euro energietoeslag op hun
rekening. Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend
zijn bij de gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via
www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen
Door een wetswijziging van het Rijk wordt pas rond de zomer het precieze bedrag
van de energietoeslag voor 2023 bekend. Gemeenten mogen pas na de invoering
van de wetwijziging de energietoeslag uitbetalen. Wel is het mogelijk om een
voorschot van 500 euro uit te keren. Van deze mogelijkheid maakt de gemeente
Coevorden gebruik.
Inwoners met een minimuminkomen die bekend zijn bij de gemeente ontvangen het
voorschot van de energietoeslag dus automatisch. Dit zijn inwoners die algemene
bijstand, IOAW of bijzondere bijstand ontvangen van de gemeente en geen
kostendelers zijn. Ook gaat het om inwoners die gebruikmaken van de gemeentelijke
minimaregelingen of aanvulling ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op hun
AOW.
Inwoners met een laag inkomen waarvan de gegevens niet bekend zijn bij de
gemeente, kunnen de energietoeslag vanaf 1 februari aanvragen via
www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen. Het gaat om inwoners die in januari,
februari of maart 2023 een inkomen hebben tot maximaal 120% van het sociaal
minimum. Als inwoners de energietoeslag vóór 1 mei aanvragen en de toeslag wordt
toegekend, krijgen zij het voorschot van 500 euro vóór 1 juli op hun rekening.
Energietoeslag 2022
In 2022 was er ook energietoeslag beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.
Er zijn inwoners die recht hebben op die toeslag, maar die het nog niet hebben
aangevraagd. Zij kunnen de toeslag nog tot 1 april 2023 aanvragen via
www.coevorden.nl/geld-en-energie-besparen

< Ga terug naar overzicht