Bericht geplaatst op:    11 apr 2024

Harry Wilting toont de nieuwe schetsen voor de bouw van het MFC in Schoonoord

Harry Wilting toont de nieuwe schetsen voor de bouw van het MFC in Schoonoord© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

Een simpele, maar doeltreffende oplossing in Schoonoord: kantel het plan voor de nieuwbouw van het multifunctioneel centrum (MFC) één kwart en je kunt al meteen bouwen, zonder eerst de oude sporthal te hoeven slopen.
Dat konijn kwam gisteravond uit de hoge hoed tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Schoonoord. Het nieuwe idee – ingediend door voetbalvereniging KSC – levert een nieuw inzicht op. Door de locatie van het MFC aan de Sportparklaan op deze manier iets te verschuiven, hoeft er niet gebouwd te worden op de huidige plek van de sporthal.
“En dat levert een groot praktisch voordeel op, want op deze manier kan de oude sporthal uit de jaren tachtig in gebruik blijven, totdat de nieuwe hal opgeleverd wordt”, zei Harry Wilting namens de stuurgroep, die de plannen voor het MFC begeleidt. “Daarmee is het niet nodig om tijdens de bouwfase uit te wijken naar Zweeloo of Oosterhesselen. Vooral in de wintermaanden zou dat voor jeugdige sporters best lastig zijn.”

‘Opblaasbare sporthal is hiermee niet nodig’

Vanuit het dorp werd eind vorig jaar geopperd om een ‘sporthalloze’ situatie te tackelen met bijvoorbeeld een opblaasbare sporthal. Wilting: “Maar dát is dus met dit plan niet nodig, dus dat scheelt ook weer twee ton aan kosten.” Het plan wordt door de sportverenigingen en de stuurgroep omarmd, maar is nog niet officieel. “We moeten hierover met de gemeente Coevorden nog om tafel.”
Ook omwonenden moeten nog bij de plannen betrokken worden. Niet alle omwonenden zijn hier blij mee. Eén aanwonende vreest waardevermindering voor zijn huis. Ook kwamen er gisteravond vragen boven over onder meer verkeersdrukte en parkeergelegenheid. Wilting: “Die geluiden nemen we mee in de volgende gesprekken met de gemeente.”

Ontwikkeling start in de loop van 2025

Het MFC in Schoonoord wordt een groot nieuw dorpshart voor Schoonoord, met ruimte voor onder meer verschillende verenigingen, de nieuwe sporthal, het dorpshuis en de nieuwe plek voor de twee scholen De Slagkrooie en de Burgemeester van Royenschool. In december vorig jaar ging de gemeenteraad van Coevorden akkoord met het plan en de bijbehorende investering van in totaal bijna 21 miljoen euro.
De verwachting is dat de ontwikkeling ivan het MFC n de loop van volgend jaar van start kan gaan, zodat het gebouw op z’n vroegst eind 2026 open kan. De scholen lopen in dat schema voorop. Voor dat deel wordt nu een architect gezocht.
Lees verder onder de foto

Overzicht van het nieuwe plan voor het MFC in Schoonoord, in concept

Overzicht van het nieuwe plan voor het MFC in Schoonoord, in concept© Stuurgroep MFC Schoonoord

‘Ontwikkeling biedt kansen voor woningbouw in Schoonoord’

Met de ontwikkeling van het MFC ontstaan er nieuwe kansen voor woningbouw in Schoonoord, met name op de leegkomende plekken van de twee scholen aan de Ringstraat (De Slagkrooie) en de Sportparklaan (Burgemeester van Royenschool). De gemeente Coevorden trekt daarom nu 45.000 euro uit voor een zogeheten ‘kansenkaart.’
“We willen samen met Dorpsbelang en Woonservice kijken naar woningbouw op de leegkomende plekken, maar ook integraal naar ideeën voor herinrichting van onder meer de openbare ruimte, groen en verkeer”, stelde Renske de Man namens de gemeente. In eerste instantie wordt nu gekeken naar het noordelijke deel, aan de Ringstraat. “Binnenkort starten we ook met het maken van plannen voor het zuidelijke deel.”
Hoeveel woningen er in totaal bij moeten komen op deze twee plekken, is nog niet duidelijk. Eind dit jaar of begin volgend jaar wil de gemeente een concreet beeld hebben. In de woonvisie van de gemeente Coevorden is het uitgangspunt dat er in Schoonoord in totaal 25 tot 40 huizen bij komen, waarvan minstens de helft in de betaalbare categorie.
Betaalbare woningbouw is voor Schoonoord van groot belang, om verdere vergrijzing van het dorp te voorkomen, zo gaven aanwezigen gisteravond aan. “Er zijn weinig goedkope huizen te vinden, jonge gezinnen trekken daarom helaas weg.”

Basisschool De Slagkrooie aan de Ringstraat in Schoonoord

Basisschool De Slagkrooie aan de Ringstraat in Schoonoord© RTV Drenthe / Wouter van Dijk

< Ga terug naar overzicht