Bericht geplaatst op:    22 jul 2023

Nu is het helaas zover: CBS De Kiel gaat de deuren sluiten. Wij hebben een leuke laatste week met elkaar gehad. Dinsdagmiddag een musical met alle leerlingen: Wie steelt de show? Hierna hebben wij met elkaar gegeten. En natuurlijk donderdag het eindfeest. ‘s Morgens hebben wij samen met de leerlingen van de Slagkrooie spelletjes gespeeld, b.v. drama, dansen, stoepkrijten, fietsen, schminken enz. Ook was er een stormbaan en een springkussen, waar gretig gebruik van werd gemaakt. Tussen de middag hebben de leerlingen van de Kiel gesmuld van een broodje met knakworst. Hierna hebben wij een leuke middag gehad met ideeën van de kinderen. Wat wil je nog graag een keer doen. ‘s Avonds was er het eindfeest van CBS De Kiel. Petricia heeft een afscheidspraatje gehouden. We hebben met de ouders en leerlingen de vlag van De Kiel naar beneden gehaald. Daarna hebben we een lekkere BBQ gehad met leerlingen, leerkrachten, ouders, broertjes en zusjes en genodigden.

De sluiting betekent definitief. Hier houden wij al meerdere jaren rekening mee. In 2019 was de school vanwege het leerlingenaantal al op papier gefuseerd met C.b.s. de Slagkrooie. De school bleef open als lesplaatst. Dit was enorm fijn, omdat het fijn is voor kinderen dat ze dichtbij huis naar school kunnen gaan. We hebben met het dorp, ouders, leerkrachten en leerlingen geprobeerd de school open te houden, door verschillende acties.
Nu was het dit jaar echt bijzonder dat er 8 leerlingen van de 17 leerlingen naar het V.O. gingen. Dit is bijna de helft van de leerlingen. Er blijven dan nog 9 leerlingen over en dat is te klein om een lesplaats open te laten. Wij wisten al het hele jaar dat wij op 20 juli de laatste schooldag zouden hebben.
Wij hebben het gehele jaar al veel kunnen opruimen. De school heeft een enorme zolder, waar veel oude spullen op lagen. Zoals kledingstukken van alle voorgaande jaren musical, poppenhoek, toneelstukjes. Themabakken met allerlei oud materiaal. Veel spullen hebben we kunnen weggeven aan andere scholen. We hebben ook wat oude materialen aan Ellert en Brammert museum kunnen geven.
Uiteindelijk heeft de laatste week er zo uitgezien:


Dinsdagmiddag een musical met alle leerlingen: Wie steelt de show?
Hierna hebben wij met elkaar een gegeten. En natuurlijk donderdag het
eindfeest. ‘s Morgens hebben wij samen met de leerlingen van de
Slagkrooie spelletjes gespeeld, b.v. drama, dansen, stoepkrijten,
fietsen, schminken enz. Ook was er een stormbaan en een springkussen,
waar gretig gebruik van werd gemaakt. Tussen de middag hebben de
leerlingen van de Kiel gesmuld van een broodje met knakworst. Hierna
hebben wij een leuke middag gehad met ideeën van de kinderen. Wat wil
je nog graag een keer doen. ‘s Avonds was er het eindfeest van CBS
De Kiel. Petricia heeft een afscheidspraatje gehouden. We hebben met
de ouders en leerlingen de vlag van De Kiel naar beneden gehaald.
Daarna hebben we een lekkere BBQ gehad met leerlingen, leerkrachten,
ouders, broertjes en zusjes en genodigden.

Vrijdag 20 juli zijn de laatste spullen verhuisd en opgeruimd. We hebben toen de deur achter ons dichtgedaan. Wat een prachtige school.
Waar deuren sluiten gaan andere open. De 9 kinderen die nog niet klaar zijn op de basisschool gaan mee naar de Slagkrooie. Ditzelfde geldt ook voor de leerkrachten van de school.

< Ga terug naar overzicht