Bericht geplaatst op:    19 mrt 2023

Beste heer/ mevrouw,

In het kader van het programma Vitale Vakantieparken Coevorden (en
Drenthe) zijn we (grotendeels)

op projectbasis actief op onze vakantieparken. Daar zult u wellicht al
het een en ander over gehoord of gelezen hebben. In 2023 zullen we ook
op park Wico aan de Slenerweg te Schoonoord actief worden. Hierbij stuur
ik u ter informatie de brief door die we verzonden en/of bezorgd hebben
aan/ bij de eigenaren en bewoners van park Wico te Schoonoord.

In de brief staat vermeld dat we een 4-tal keren op het park aanwezig
zullen zijn om in gesprek te gaan met betrokkenen. De eerste twee data
zijn door ziekte helaas niet doorgegaan. Wel hebben we ondertussen veel
reacties gehad en zullen we met iedereen een afspraak inplannen als dat
de wens is.  Iedereen krijgt de ruimte om boos te zijn, vragen te
stellen of een hulpvraag neer te leggen. Voor Wico geldt net als voor de
andere parken dat er ondersteuning vanuit Maatschappelijk Welzijn
Coevorden mogelijk is. Hier zullen we in de gesprekken ook actief naar
verwijzen.

Daarna gaan we in april de eigenaren en bewoners verder informeren en
het traject verder in gang zetten onder leiding van projectleider J.
Boerema.

We zullen u van verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Wanneer er
verder vragen of opmerkingen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Roald van de Riet

Gemeente Coevorden

(Bouw)Toezicht | Handhaving |Vitale Vakantieparken

Team Omgevingsontwikkeling

r.vanderiet@coevorden.nl

+31 (0)6 29 63 44 17

Postbus 2, 7740 AA Coevorden

www.coevorden.nl [3]

< Ga terug naar overzicht