Bericht geplaatst op:    13 nov 2023

Wij hebben vernomen via Facebook dat er een aantal dorpsgenoten zich afvraagt waarom het bestuur van Dorpsbelang Schoonoord bezwaar heeft ingediend tegen de verstrekte vergunning voor het pand aan de Slenerweg nr.1

Allereerst willen wij hier duidelijk maken dat het gaat om de vergunningaanvraag voor de legalisering van de 15 reeds gerealiseerde verhuurkamers en de uitbreiding van 5 verhuurkamers op de benedenverdieping. Het gaat hier dus niet om appartementen of “wooneenheden” zoals gesuggereerd is.

Wij hebben bezwaar aangetekend omdat deze vergunning van rechtswege is verstrekt. Dat betekent dat de gemeente niet de tijd heeft gehad of genomen om deze goed te beoordelen. Zoals een aantal van jullie weten zijn er grootse plannen voor Schoonoord vanuit de gemeente en woonservice. Deze worden de Integrale Ontwikkeling Schoonoord genoemd. Onderdeel hiervan zijn de scholen en sportverenigingen (ontwikkeling MFC), wonen, energie en het centrum. Wij hebben ons afgevraagd of de ontwikkeling van 5 extra verhuurkamers wenselijk zijn voor het centrum van Schoonoord mede omdat het zo’n belangrijk pand is in het centrum en aangezicht van Schoonoord. Daarbij is ons op geen enkele wijze ter ore gekomen dat er behoefte is aan verhuurkamers voor Schoonoorders. Niet in de antwoorden op de dorps enquête, niet uit de informatie avonden en niet op de input avonden georganiseerd door gemeente en woonservice. Verder voelden wij ons daarin gesterkt door het feit dat er de laatste jaren ondanks wisselingen van bewoners geen Schoonoorders hebben gewoond in de kamers op Slenerweg 1. Alles met elkaar maakt dat de reden waarom wij willen dat de gemeente deze aanvraag goed bekijkt en beoordeeld. Uiteraard leggen wij ons bij de beslissing van de gemeente neer als deze dit keer tenminste wel voldoende tijd heeft genomen/gekregen om alle benodigde onderzoeken te doen en dus een weloverwogen besluit heeft kunnen nemen.

Ook willen wij benadrukken dat wij als Dorpsbelang geen plannen kunnen tegenhouden of blokkeren. De gemeente bepaalt uiteindelijk of een aangevraagd plan juridisch wel of niet mogelijk is, door het te toetsen aan het bestemmingsplan en andere juridische kaders.

Het bestuur van Dorpsbelangen Schoonoord heeft zelf geen plannen of wensen. Onze werkwijze is altijd zo geweest dat wij aan het dorp vragen wat de wensen zijn en de belangen van onze bewoners behartigen in de gesprekken met de gemeente en woonservice enz.. Zo zijn wij begonnen met de dorps enquête waarin iedereen zijn wensen of ongenoegens kenbaar kon maken. Omdat wij van krimp gebied gegroeid zijn naar groeikern is er ook een duidelijke belofte vanuit de gemeente dat wij meer woningen krijgen op ons dorp. Er is een avond voor de jeugd geweest waarin zij hun wensen bekend konden maken en toevallig vorige week is er zo’n avond geweest voor de bewoners van Schoonoord Noord (een term niet door ons verzonnen). Er word naar de bewoners van Schoonoord geluisterd en de doelstelling is om voor iedereen een passende woning te hebben. Huur en koop, jongeren en ouderen woningen staan allen op ons wensenlijstje. De functie van Dorpsbelang is een vinger aan de pols houden of alle wensen meegenomen worden en alle beloftes waar gemaakt.

Dit werk wordt gedaan door een aantal vrijwilligers die een fulltime job hebben in het dagelijkse leven. Wij tobben al jaren, net als andere verenigingen op ons mooie dorp, om nieuwe vrijwilligers en bestuurders te krijgen. U bent dus van harte welkom! Als laatste willen wij u laten weten dat u ons gewoon kunt benaderen als u nog aanvullende vragen heeft. Onze contactgegevens staan op de website.

Het bestuur Dorpsbelang Schoonoord.

< Ga terug naar overzicht